Trong khi các vết bẩn thông thường khuyên 18-24 giờ Thời gian sấy, Gỗ Classics vết có thể được tái phủ chỉ trong 2 giờ. Điều đó có nghĩa bạn có thể áp dụng các vết bẩn và hai lớp trên trong một ngày mà không bị mất sơn rõ ràng. Dày hơn so với các vết bẩn thông thường, Gỗ Classics là dễ dàng hơn để kiểm soát với splatter ít và nhỏ giọt. Bạn sẽ ít mặt nạ, sử dụng vải thả ít hơn và tiết kiệm thời gian trên tất cả các công việc.