TUYÊN NGÔN VỀ CHẤT LƯỢNG

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững và pháp triển thương hiệu Nghĩa Thành Viễn Đông, một thương hiệu sẽ luôn đi liền với chất lượng, luôn thực hiện đúng cam kết và làm hài lòng khách hàng. Sau đây là tuyên ngôn về chính sách chất lượng của chúng tôi.

01

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

02

Không ngừng sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả sẽ là định hướng chiến lược luôn gắn liền với thương hiệu.

03

Mọi sản phẩm bắt buộc phải được kiểm tra chất lượng theo một quy trình thống nhất trước khi chuyển giao cho khách hàng.

04

Chuyển giao sản phẩm có chất lượng, đúng thời hạn và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

05

Lấy giá trị lõi “Tận tụy – Sẻ chia – Mơ ước” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty.