NGÓI MÀU

Nghĩa Thành Viễn Đông hiện đang phân phối sản phẩm ngói màu SCG, là một thương hiệu hàng đầu về vật liệu xây dựng, ngành xi măng, ngành giấy và hóa chất ở Thái Lan, thuộc tập đoàn hoàng gia SCG Thái Lan.


ĐỐI TÁC CHÍNH