CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Phát triển bền vững

1

Mở rộng dựa trên lĩnh vực kinh doanh sẵn có

Nghiên cứu cơ hội mới từ thị trường thế mạnh. Bắt kịp nhu cầu và sự thay đổi. Mở rộng theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

2

Hướng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Tìm kiếm cơ hội cải tiến sản phẩm và dịch vụ. Theo đuổi và cam kết các mục tiêu.

3

Tối ưu hiệu quả hoạt động nội tại

Sử dụng hợp lý nguồn lực sẵn có. Chuẩn hóa hoạt động, quy trình quản lý. Xây dựng và duy trì văn hóa cải tiến liên tục.


BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG

Sau hơn 6 năm thành lập, Nghĩa Thành Viễn Đông đã có những bước phát triển và tăng trưởng ổn định hàng năm với doanh thu cụ thể như sau: