QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

2013/01

Công ty CP Nghĩa Thành Viễn Đông chuyên về phân phối xi măng công nghiệp

2013/10

Thành lập công ty CP giao nhận Thành Đông

2014/02

Phân phối Sơn phủ công nghiệp

2014/03

Phân phối phụ gia sản xuất xi măng, bê tông

2015/07

Phân phối hóa chất cho ngành xây dựng

2015/10

Phân phối thiết bị vệ sinh, ngói màu, sơn trang trí

2016/06

Công ty CP Nghĩa Thành Viễn Đông thành lập chi nhánh miền Bắc


2016/ →

Phát triển bền vững theo định hướng đề ra